Ramadhan Bulan Ampunan


Ramadhan bulan maghfirah (ampunan), dimana selama 1 bulan penuh Allah SWT memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk mendapatkan ampunan yang sebesar-besarnya. Setiap manusia pasti memiliki dosa dan kesalahan, semenjak nabi Adam as sampai manusia akhir zaman. Oleh sebab itu taubat dari dosa adalah sarana yang Allah berikan kepada orang-orang yang berdosa agar mereka bisa bersih dari dosa dan mendapatkan ampunan Allah SWT.

Dalam surat Ali-Imran ayat 33 Allah SWT berfirman: Dan bersegeralah kepada ampunan darii Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa.

Taubat adalah salah satu syarat yang Allah berikan untuk mendapatkan Syurga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam surat Al Furqon ayat 70 Allah juga mensyaratkan Taubat sebagai suatu yang bisa mendatangkan pertolongan Allah swt. Dalam ayat itu Allah mengatakan illa man taba, wa amana wa 'amila amalan sholiha. Taubat, Beriman dan Beramal Sholeh adalah 3 syarat agar seseorang bisa mendapatkan pertolongan dari Allah swt.

0 Response to "Ramadhan Bulan Ampunan"